Stavební odběr/stavební rozvaděč

Pokud stavíte nebo rekonstruujete byt či dům ve větším měřítku a není možné využít stávající rozvody či rozvaděč, budete potřebovat rozvaděč stavební.

V případě novostavby je třeba zřídit elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku, a to buďto zděný pilíř s vestavěným elektroměrovým rozvaděčem

nebo rychlejší a levnější variantu, jakou je plastový elektroměrový pilíř, který je třeba zakopat na hranici pozemku. Doporučuji typ ESTA ER212 NKP7P

a připojit k RIS rozvodné krabici, která je pravděpodobně někde blízko vašeho pozemku na distribučním sloupě nn - nízkého napětí.

Po té je třeba někam umístit stavební rozvaděč, aby jste měli v nějakém bodě zásuvky, které jsou jištěné jističi a proudovým chráničem.

Pokud nemáte stávající odběr již existující s nějakým distributorem, budete potřebovat také nějaké formality jako je smlouva o novém odběru, popřípadě o smlouvě o stavebním odběru.

Po vyřízení smluv a přípravě instalace odběrného místa bude po vás chtít distributor pravděpodobně revizi odběrného místa aby se ujistil, že je odběrné místo instalováno správně a splňuje platné ČSN.

Připojovací podmínky

Při zhotovování odběrného místa je třeba dbát na připojovací podmínky daného distributora.

ČEZ

EON