Stavební odběr/stavební rozvaděč

02.02.2020

Pokud stavíte nebo rekonstruujete byt či dům ve větším měřítku a není možné využít stávající rozvody či rozvaděč, budete potřebovat rozvaděč stavební.

V případě novostavby je třeba zřídit elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku, a to buďto zděný pilíř s vestavěným elektroměrovým rozvaděčem

nebo rychlejší a levnější variantu, jakou je plastový elektroměrový pilíř, který je třeba zakopat na hranici pozemku. Doporučuji typ ESTA ER212 NKP7P

a připojit k RIS rozvodné krabici, která je pravděpodobně někde blízko vašeho pozemku na distribučním sloupě nn - nízkého napětí.

Po té je třeba někam umístit stavební rozvaděč, aby jste měli v nějakém bodě zásuvky, které jsou jištěné jističi a proudovým chráničem.

Pokud nemáte stávající odběr již existující s nějakým distributorem, budete potřebovat také nějaké formality jako je smlouva o novém odběru, popřípadě o smlouvě o stavebním odběru.

Po vyřízení smluv a přípravě instalace odběrného místa bude po vás chtít distributor pravděpodobně revizi odběrného místa aby se ujistil, že je odběrné místo instalováno správně a splňuje platné ČSN.

Připojovací podmínky

Při zhotovování odběrného místa je třeba dbát na připojovací podmínky daného distributora.

ČEZ

EON

connect_error) { die("Chyba připojení: " . $conn->connect_error); } function getRealIpAddr() { if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) //check ip from share internet { $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) //to check ip is pass from proxy { $ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; } return $ip; } $sql = "INSERT INTO login_list (web_name,date_of_record,machine,referer) VALUES ('pohotovost-elektrina.cz','" . date("Y/m/d") ."','".getRealIpAddr()."','".$_SERVER['HTTP_REFERER']."')"; $conn->query($sql); $conn->close(); ?>