Poradna

Na této stránce, najdete rady a praktické zkušenosti, které vám mohou pomoci při hledání závady, pokud nemáte možnost si zavolat odborníka.

Upozornění: Práce na elektrických zařízeních by měly provádět pouze osoby znalé v elektrotechnické kvalifikaci.

Nesvítí světla nebo nefungují zásuvky v nějaké části bytu/domu.

  1. Kontrola jistících prvků, zda nedošlo k nechtěnému vybavení jističe nebo proudového chrániče. Jističe a proudové chrániče by měly být v poloze zapnuto tj. páčka směřuje nahoru. Pokud je nějaký z jistících prvků vypnut, raději vytáhněte ostatní spotřebiče ze zásuvek a ostatní jističe, které jsou zapnuté, vypněte. Po té zkuste jistič, který byl vypnut a způsobil závadu, nahodit. Pokud toto závadu odstranilo, může jít jen o nechtěné a nahodilé vybavení. V každém případě doporučuji objednat revizi nebo jen kontrolu daného obvodu, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví osob nebo majetku. 
  2. Změřit, zda po zapnutí jistícího prvku je i za ním tj. zda není samotný jistič/proudový chránič vadný.

  3. Kontrola přítomnosti všech fází (v případě třífázového rozvodu). Pokud není nějaká fáze přítomna je pravděpodobně v nadřazeném jištění vypálená nožová nebo závitová pojistka. Ty se většinou nacházejí na obvodové zdi v případě rodinného domku nebo na hranici pozemku v pilířovém rozvaděči a bude pravděpodobně třeba zavolat odborníka.

  4. Méně častý, ale přesto možný, problém může být v nějakém vypínači, pokud řešíme problém s osvětlením, kde se vypínače zapojují do série s ostatními tj. pokud bude vadná svorkovnice v prvním vypínači, nebude fungovat zbytek vypínačů, které se nacházejí za ním pakliže chybí ve vadném rozvodu fáze. Pokud chybí nulový vodič, mohlo to způsobit vadné spojení ve svorkovnici nulových vodičů. V případě zásuvek může být vadná první zásuvka a fáze nebo nulový vodič nepokračuje dále do dalších zásuvek.

  5. Pokud jste našli první vypínač nebo zásuvku a zdá se, že je vše v pořádku, může být i vadný kabel ve zdi pod omítkou nebo v dutinách, který byl poškozen nějakým způsobem ať už mechanicky nebo elektricky. V ideálním případě je nahradit vadný kabel v celé jeho délce novým, a nebo alespoň najít toto místo a umístit elektroinstalační krabici a provést opravné spojení.

Stále vybavuje proudový chránič

  1. V zásadě častým důvodem k vybavení proudového chrániče je to, že je vadný samotný přístroj.
  2. Svody v nějakém z připojených zařízení. Zkuste odpojit ostatní zařízení a nahoďte proudový chránič.

  3. Měření izolačního odporu na připojených obvodech svody mohou být mezi jedním z vodičů fáze, nula, zem v případě soustavy TN-C-S. 

  4. Důvodem může být také špatně provedené zapojení některých jiných obvodů, které se do této doby neprojevilo. Tato závada se hledá celkem obtížně.

  5. Kontrola, zda nejsou někde spojené nulové a ochranné vodiče, nejdříve měřením na všech podružných obvodech daného proudového chrániče, a pak optickou kontrolou.

Vypínač nebo zásuvka jiskří

Jiskření obecně není něco, co by se dalo označit za vadu. Jiskří každý spínací prvek. Jiskření by ale obecně nemělo být tak velké, aby bylo evidentní při pohledu na zařízení a nemělo by probíhat samovolně, pokud s daným spínacím prvkem nemanipulujeme. Pokud ano, je třeba výměna. Míru jiskření, zda je v normě nebo ne, by však měla určit osoba k tomu oprávněná.