Školení a přezkoušení vyhlášky 50

Školení a přezkoušení vyhlášky 50 dle termínů nebo individuálně probíhá ústní a písemnou formou.

Pro přihlášení nebo objednání školení a testů mne kontaktujte na email:


Školení a přezkoušení paragrafů 5, 6, 7, 8

Průběh získání aktualizace vyhlášky:

  • ústní přednáška
  • písemné testy
  • po úspěšném složení zkoušky vystavení certifikátu

Zkušební test přezkoušení vyhlášky 50/78sb. pro paragrafy 6,7,8 si můžete nejdříve skusit.


Stupně odborné kvalifikace pracovníků v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky 50/1978

PRACOVNÍCI BEZ ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ

§3 vyhlášky 50/1978 - pracovníci seznámeni

Zaměstnanci byli svým zaměstnavatelem seznámeny se základem bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a mohou samostatně obsluhovat jednoduchý elektrická zařízení malého (do 50 V) a nízkého (do 1000 V) elektrického napětí.

§4 vyhlášky 50/1978 - pracovníci poučeni

Obdobně jako pracovníci seznámeni dle vyhlášky 50/1978 byli zaměstnanci proškoleni, ale mohou navíc jednoduchá zařízení vysokého napětí, pracovat na částech elektrického zařízení nízkého napětí, pokud je elektrické zařízení odpojeno od elektrického napětí, s dohledem pracovat na vypnutých elektrických zařízeních vysokého napětí a měřit zkoušecími měřícími přístroji.

PRACOVNÍCI S ODBORNÝM EL.TECH. VZDĚLÁNÍM

§5 vyhlášky 50/1978 - pracovníci znalí

Pro získání kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 §5 pracovníci znalí je nutné získat elektrotechnické vzdělání, minimálně však vyučení. Na různé rekvalifikační kurzy bohužel vyhláška 50/1978 nepomýšlí. Dále je nutné složit zkoušku ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

Pracovníci znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení, pracovat na zapnutém elektrickém zařízením (pod napětím) nízkého napětí pod dozorem, popř. jen dohledem a na elektrickém zařízení vysokého napětí jen za vypnutého stavu (bez napětí).

PRACOVNÍCI ZNALÝ S VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ

§6 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro samostatnou činnost

Předpokladem pro pracovníky pro samostatnou činnost dle §6 vyhlášky 50/1978 je odborné elektrotechnické vzdělání (minimálně vyučení), minimálně rok praxe (pracovní poměr v elektrotechnickém oboru) a složení zkoušky ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

§7 a §8 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro řízení činností (§7) a pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu(§8)

Předpokladem pro tyto pracovníky s vyšší kvalifikací je odborné elektrotechnické vzdělání (minimálně vyučení), minimální praxe a složení příslušné zkoušky ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

Pro získání živnostenského oprávnění je předpoklad elektrotechnická kvalifikace dle §8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

Vyšší elektrotechnická kvalifikace automaticky nezahrnuje stupeň nižší kvalifikace, to znamená pracovník s §8 se musí nechat přezkoušet i z §6.